Zájmové území se nachází ve východní části města Dobřany. Území určené pro výstavbu BD v minulosti sloužilo jako kasárna. Budovy v okolí jsou využívány k bydlení, pro sociální služby a pro kulturní využití.

Jedná se o 2 pasivní nepodsklepené bytové domy, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Poslední podlaží je řešeno jako ustupující s terasami a s výhledem na celé město Dobřany a jeho okolí.

Bytové domy jsou orientovány delší stranou k jihu a jsou umístěny na severní a na východní straně stavebního pozemku. Doprava v klidu je řešena parkovacími místy u přilehlých komunikací.

Dispoziční řešení domů:

Vstup do objektu je navržen na severní straně domu. Ve vstupním podlaží - 1.NP je technická místnost a sklepní koje a tři bytové jednotky s předzahrádkami (2x 3+kk a 1x 2+kk). Čtyři byty o velikostech 2x 3+kk a 2x 2+kk vč. balkónu jsou umístěny ve 2 – 4.NP. Dominantou celého domu jsou byty 2x 4+kk, které se nachází v posledním ustupujícím podlaží. Součástí těchto bytů jsou velké střešní terasy.

Stavebně - technické řešení:

Vyzdění svislých nosných konstrukcí je provedeno z vápenopískových bloků. S ohledem na pasivní standard jsou kladeny požadavky na výplně otvorů a zateplení obvodových konstrukcí. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické.

Schodiště řešeno jako železobetonové, zvukoizolačně uložené na nosné konstrukce. Součástí BD je hydraulický výtah.

Základní údaje o stavbě:

Počet bytů v BD:        17

Užitná plocha:            1251,1 m2

Zastavěná plocha:     365,0 m2