Zájmové území se nachází ve východní části města Dobřany. Území určené pro výstavbu garáží v minulosti sloužilo jako kasárna. Budovy v okolí jsou využívány k bydlení, pro sociální služby a pro kulturní využití.

 Objekt řadových garáží zahrnuje celkem 14 samostatných garáží ve dvou řadách po 7. Garáže tvaru obdélníkového půdorysu s plochou střechou o půdorysných rozměrech 24,5 m x 13,0 m, výška stavby 3,32. Z důvodu výškového rozdílu jsou čisté podlahy garáží odskákány. 

  

Dispoziční řešení:

Vjezdy do garáží jsou navrženy z východní a západní strany.

Vnitřní rozměry garáže jsou 6,3 m x 3,3 m. Vstup je řešen plastovými sekčními vraty na dálkové ovládání o velikosti 2,5m x 2,1 m

 

Stavebně – technické řešení:

Obvodové a vnitřní nosné zdi budou provedeny z vápenopískových bloků. Vodorovné konstrukce (střecha) z dřevěných trámů.

 

Základní údaje o stavbě:

Celkový počet garáží: 14

Zastavěná plocha:      318,5 m2